czwartek, 25 grudnia 2014

Krajowe Centrum Wierzytelności


Krajowe Centrum Wierzytelności – aukcje długów online


Długi

Tak się akurat składa, że w swojej zawodowej pracy mam sporo kontaktu z długami. Nie bezpośrednio - jednak ciągle są gdzieś obok. Nasi klienci bardzo często przestają płacić - kwoty niestety często są tak śmieszne, że sensowność ich egzekwowania jest niewielka. Gdy więc poproszono mnie o publikację tego wpisu nie miałem żadnych oporów :)

Startujący niebawem portal o nazwie Krajowe Centrum Wierzytelności pozwala na publikowanie i rozpowszechnianie informacji o wierzytelnościach oraz ich zbywanie na drodze aukcji. Sprzedaż długu i wprowadzanie do systemu nowych wierzytelności są bardzo łatwe. Wystarczy sfotografować dokument potwierdzający wierzytelność, np. fakturę, by już za chwilę móc umieścić dług w nowym serwisie i wystawić go na aukcję. Fotografia zostanie „przeczytana” za pomocą technologii OCR, co wyraźnie upraszcza proces wprowadzania wierzytelności do systemu.

Dwie podstawowe funkcje Krajowego Centrum Wierzytelności to ogłoszenia wierzytelności i aukcje wierzytelności. Informację o długu można rozszerzyć, wykorzystując drugie narzędzie czyli giełdę długów. Możliwe jest wystawienie wierzytelności na próbę, bez możliwości kupna, ale z powiadomieniem osoby, której dotyczy dług oraz automatycznym rozdystrybuowaniem informacji na współpracujące portale informacyjne. Celem próbnego wystawienia wierzytelności jest wywarcie presji na dłużniku, tak, by sam uregulował zaległą należność.

Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu dostępnych w smartfonach technologii lokalizacji (GPS), możliwe będzie ustalenie, czy w najbliższej okolicy nie znajdują się inne podmioty, którym zalega nasz dłużnik. Dzięki temu możliwa będzie agregacja roszczeń przeciwko dłużnikowi (ewentualnie sformułowanie pozwu zbiorowego). Odbiorcami usług Krajowego Centrum Wierzytelności mogą być także firmy z sektora windykacji poszukujące nowych klientów.

Dodawanie wierzytelności na platformę jest możliwe na dwa sposoby. Wszystkie parametry wierzytelności wpisujemy ręcznie w pola formularza, ale można także wgrać do systemu skan dokumentu będącego podstawą roszczenia (np. faktury), a system na podstawie tego dokumentu spróbuje samodzielnie uzupełnić pola formularza. Użytkownik musi oczywiście potwierdzić poprawność danych przed wystawieniem aukcji. Za pomocą aplikacji mobilnej możliwe jest także sfotografowanie dokumentu wierzytelności telefonem i podłączenie takiego zdjęcia bezpośrednio do konta użytkownika w systemie.

Wierzytelność można wystawić w cenie nominalnej, tak, aby rozpowszechnić informację o wierzytelności i wywrzeć presję na dłużniku. Jeśli jednak użytkownik uzna, że nie ma już realnej szansy na odzyskanie długu, będzie mógł wystawić wierzytelność na sprzedaż po cenie niższej i poddać swoją ofertę licytacji. Zakup wierzytelności spowoduje automatyczne zdjęcie wierzytelności z giełdy. Pod każdą ofertą możliwe będą komentarze. Dłużnik będzie mógł podać swoją ocenę słuszności roszczenia, dopisując odpowiedni komentarz.

Warto więc wejść na stronę kcw.org.pl i dowiedzieć się więcej.